Kohtulahendid

Riigihange nr 220961 „Toitlustusteenuse osutamine Tallinna Pae Gümnaasiumis“
Kohtuasi nr 3-20-1400; 06.08.2020

Hankija lõpptaotlused:
1. jätta kaebaja Osaühingu kaebus tervikuna rahuldamata;
1. jätta kaebuses kantud menetluskulud tervikuna kaebaja kanda.